Postup montáže

Montáž interierových líšt

1. Lištu zrežeme na 45 °C


 

  2. Lepidlo nanesieme na lištu


 

3. Nalepíme prvú časť


 

  4. Lepidlo nanesieme na spoje


 

5. Nalepíme druhú časť 


 

  6. Vyšpárujeme prípadné špáry pri spojoch


 

7. Vyhladíme a zabrúsíme spoje 


 

  8. Vyšpárujeme prípadné špáry


 

9. Odstránime zbytok
špárovacej lepiacej hmoty


 

  10. Nafarbíme akrylátovou farbou


 

 

Montáž exteriérových líšt

1. Lištu zrežeme na 45 °C


 

  2. Opracujeme konce líšt


 

3. Na lištu nanášame
flexibilné lepidlo


 

  4. Nalepíme lištu na fasádu


 

5. Na spoje používame
lepiacu PU penu


 

  6. Nasadíme protistranu


 

7. Na spoje nanášame
retušovací materiál


 

  8. Vyšpárujeme prípadné špáry


 

9. Natreme penatračným
náterom a potom
silikonovou farbou